IFRS newsletter - Hungarian - December 2009

Az IASB intenzív munkája jellemezte az elmúlt évet. Többnyire politikai nyomás hatására számos projekt a megszokottnál gyorsabb ütemben haladt előre, különös tekintettel a pénzügyi instrumentumokat érintőek. Ugyanakkor az IFRS 9
első fázisának elfogadása rávilágított arra, hogy mennyi munka áll még a Testület előtt a teljes IAS 39 lecseréléséhez.
IFRS newsletter cover - english

A 2010-es évben várhatóak a pénzügyi instrumentumok értékvesztésére és a fedezeti ügyletek elszámolására vonatkozó tárgyalások és megbeszélések.

Az IASB-nek a pénzügyi válság hatására jelentkező témák megoldása mellett a US GAAP-pel történő konvergencia projektjét is folytatni szükséges. A Beyond the GAAP jelen számában összefoglalja a Testület 2010-es munkatervét, amely az
előző évhez hasonlóan bőven kihívásokkal teli.

Document

IFRS newsletter - Hungarian - December 2009