Március 15. Bevallási tervezet, Adóhírlevél 2017/4

Március 15. – Fontos határidő a személyi jövedelemadó-bevallás vonatkozásában. Közeleg a NAV által készített bevallási tervezet igénylési határideje

Az idei évtől első alkalommal készít az Adóhatóság bevallási tervezetet az adózók részére. A személyi jövedelemadó-bevallást a NAV a rendelkezésére álló adatokra támaszkodva készíti el. Azon adózók élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem kértek/kérhettek munkáltatói adómegállapítást, valamint jövedelemszerző tevékenységüket nem egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, vagy áfa fizetésre kötelezett magánszemélyként végzik. Nem kérhető a bevallási tervezet, ha a magánszemély olyan jövedelemben részesült, mely esetében költségelszámolás alkalmazható (például ingatlan-bérbeadás), valamint olyan jövedelemszerzés esetében sem, melyet az adóév során nem terhel kötelező adatszolgáltatás, így az Adóhatóság nem rendelkezik elegendő adattal a jövedelem bevallásban való feltüntetéséhez (például külföldről származó jövedelmek, ingó/ingatlan vagyon értékesítése).

A 2016-os adóévre vonatkozó bevallási tervezet papír alapú igénylésére nyitva álló határidő 2017. március 15. Az ügyfélkapus hozzáféréssel nem rendelkező adózók postai úton, sms-ben, személyesen vagy elektronikusan kérhetik a NAV-tól bevallási tervezetük kiküldését adóazonosító jelük és születési dátumuk feltüntetésével.  A bevallási tervezetet ebben az esetben az Adóhatóság papír alapon juttatja el az adózók részére, míg ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózók esetében a személyes portálon jelenik meg bevallási tervezet március 15-ét követően.

Amennyiben élnek a fenti lehetőséggel, ajánlott ellenőrizni az elkészített tervezet helyességét. A személyi jövedelemadó-bevallásra vonatkozó szabályozás változatlan, vagyis minden, adókötelezettség alá eső jövedelmet kötelező a bevallásban szerepeltetni. Függetlenül attól, hogy a tervezetet az Adóhatóság készíti, ha abban nem kerül feltüntetésre minden, adóév során szerzett jövedelem, a magánszemély köteles kiegészíteni a tervezetet. Javításra, módosításra ügyfélkapun keresztül, vagy önadózással elkészített bevallás benyújtásával van lehetőség 2017. május 20-ig. Ha a bevallási tervezet tartalma helytálló, az adózónak nincs további teendője.

Fontos végül kihangsúlyozni, hogy a bevallási tervezettel kibővült az adóbevallási módozatok köre, igénylése azonban nem kötelező. A magánszemélyeknek továbbra is lehetőségük van a megszokott módon, önadózással teljesíteni bevallási kötelezettségüket.

Amennyiben kérdésük merülne fel, vagy bevallásuk elkészítésében segítségre lenne szükségük, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Mazars adós kapcsolattartójukkal.